Khăn Spa, gym

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Dệt chất liệu 100% cotton, thấm nhanh, mềm mại - 100% cotton woven material, fast-absorbing, soft Kích thước 80x40 cm.
Mã sản phẩm: SPCC001
Giá: Liên hệ
Dệt chất liệu 100% cotton, thấm nhanh, mềm mại - 100% cotton woven material, fast-absorbing, soft Kích thước 80x40 cm.
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích thước 80x190 cm , Trọng lượng 600G.
Mã sản phẩm: MSSP-006
Giá: Liên hệ
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích thước 80x190 cm , Trọng lượng 600G.
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích thước 80x190 cm , Trọng lượng 600G.
Mã sản phẩm: MSSP-007
Giá: Liên hệ
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích thước 80x190 cm , Trọng lượng 600G.
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa 
Kích thước 80x190 cm , Trọng lượng 600G.
Mã sản phẩm: MS0007-600G
Giá: Liên hệ
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích thước 80x190 cm , Trọng lượng 600G.
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa
Kích cỡ 90x75, trọng lượng 700g
Mã sản phẩm: MS0008-700G
Giá: Liên hệ
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích cỡ 90x75, trọng lượng 700g
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa 
kích cỡ 140x200, trọng lượng 1500g
Mã sản phẩm: MS0009-1500G
Giá: Liên hệ
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa kích cỡ 140x200, trọng lượng 1500g
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích thước các loại
Mã sản phẩm: MS0010
Giá: Liên hệ
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích thước các loại
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích thước các loại
Mã sản phẩm: MS0011
Giá: Liên hệ
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích thước các loại
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích thước các loại
Mã sản phẩm: MS0012
Giá: Liên hệ
Khăn spa,khăn trải gường, thấm hút mềm mịn, phù hợp tiêu chuẩn khách sạn, resort, spa Kích thước các loại